Cenik

Način dela, cena, splošni pogoji

Temelji pogoji psihoterapevtske
in svetovalne obravnave

Pogostost srečevanja
Psihoterapevtska obravnava se lahko izvede v enkratnem srečanju v obliki svetovanja in serijo srečanj ali pa se dogovorimo za dolgotrajnejše delo na sebi s pomočjo analize. Dolžina psihoterapije je odvisna predvsem od potrebe vsakega posameznika. Delo z analitično psihoterapijo – psihologijo, jungovsko analizo je dolgotrajnejše, v začetku procesa zastavimo cilje katerim sledimo in jih po potrebi spreminjamo in prilagajamo. Običajna psihoterapevtska ura traja 50 min, po potrebi se lahko dogovorimo tudi za srečanje v trajanju dveh ur (1h30-1h40). V času epidemije so možna tudi srečanja preko Skypa, možna je tudi kombinacija srečanj v živo in preko spleta, vendar je priporočljivo v začetku izvesti vsaj nekaj srečanj v živo.

Pogoj za vstop v psihoterapevtski proces
Pogoj za vstop v psihoterapevtski proces je želja po delu na sebi in redno udeleževanje psihoterapevtskih srečanj. Psihoterapevtske termine določimo vnaprej in so nepreklicno veljavni. Priporočena dolžina analitične psihoterapije je vsaj 2 leti ali več. Dolžina svetovalnega terapevtskega dela je krajša in po potrebi določena glede na problem, ki ga klient prinese na terapijo.

Odpoved udeležbe
V primeru, da se srečanja ne morete udeležiti, je potrebno le-to odpovedati vsaj 48 ur pred srečanjem. V primeru, da izostanek javite v manj kot 48 urah, se vam zaračuna polovični znesek. V primeru, da izostanka ne opravičite, se vam zaračuna celotna psihoterapevtska ura.

Supervizija
Zaradi statusa specializantke (router) se kot psihoterapevtka redno izobražujem na strokovnih srečanjih in supervizijah, kjer se s supervizorjem posvetujem o psihoterapevtski obravnavi klienta. V ta namen uporabljam podatke, ki vključujejo zgolj starost in spol klienta.

Zaključek psihoterapevtske obravnave
Zaželeno je, da se po dolgotrajnejši obravnavi (2-5 let) opravi zaključek psihoterapevtske obravnave v obliki petih srečanj, kjer se zaključi psihoterapevtski proces.

Pogodba o psihoterapevtski obravnavi
S podpisom pogodbe klient sprejema splošne pogoje in potrjuje, da je seznanjen s finančnimi obveznostmi, ki izhajajo iz psihoterapevtske obravnave ter se zaveže k redni poravnavi teh stroškov.

CENIK

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapevtska obravnava 50 min                               50,00 eur

Uvodno srečanje                                                                                           29,00 eur

 

Svetovanje z arhetipsko astrologijo

Svetovalna ura, delo s kozmološkimi arhetipi                                       50,00 eur

Izdelava rojstne karte, primerna za darilo
(osnovna analiza planetov in simbolike)                                                100,00 eur

Izdelava rojstne karte (pisna razlaga osnovnih
planetarnih pozicij, kolaž rojstne karte 
+ ena svetovalna ura), primerno za darilo                                             150,00 eur

Enkratno svetovanje, izbira pravega trenutka
(poslovni dogodek, poroka, selitev …)                                                     50,00 eur


Ustvarjalno delo z umetnostjo in simboli

Individualne terapevtske delavnice s pomočjo risanja, fotografije
ali dela z glino. Delamo s pomočjo Jungovske tehnike aktivne imaginacije
in analize simbolov, ki se v procesu pojavijo.

Možno je tudi delo s tehniko aktivne imaginacije v povezavi z astrolološkim kozmogramom in delo z vsebinami, ki jih le-ta prinese na površje.

Terapevtska ura, ustvarjalno delo z umetnostjo
in aktivno imaginacijo                                                                                 50,00 eur

Terapevtska ura, ustvarjalno delo z imaginacijo
in astrologijo                                                                                                  50,00 eur

Scroll to top
Translate »
en_USEnglish