SIMBOLIKA VELIKONOČNEGA JAJCA

Eden najpogostejših in najstarejših indoevropskih simbolov je vsekakor simbol jajca, brez katerega si ne moremo predstavljati velikonočnih praznikov in prihajajočih dni. Obredna jajca omenja že Valvasor konec 17. stoletja, ko piše o tem, da so na veliko soboto jajca razdelili vsem redovnicam. Pobarvana jajca pa so poznali tudi v Egiptu, perzijski praznik se je imenoval »praznik rdečega jajca«. Prva velikonočna jajca so bila torej rdeča, v njih najdemo simboliko Kristusove krvi in vstajenja, najverjetneje pa so jih barvali z deblom pražiljke.

Jajce je kmalu postalo simbol pomladi in preporoda, v krščanstvu pa simbol Kristusovega vstajenja in ga zato srečujemo med velikonočnimi jedmi vseh narodov krščanskega izročila. Slovenska velikonočna jajca (pirhi, pisanice, pisanke, remenke) se uvrščajo med najlepše primerke okrašenih jajc v Evropi. Ločimo jih lahko glede na regijo: za belokranjske pisanice in prekmurske ramenke so značilni geometrični in stilizirani liki, medtem ko na primorskih in gorenjskih pirhih prevladuje izrazito naturalistična ornamentika, ki posnema naravo (največkrat rastline in cvetove). Vedno znova smo lahko presenečeni, kako zanimiva in ustvarjalna je lahko človeška narava.

Zapise o jajcu najdemo tudi v alkimiji, ki pozna jajce modrosti (filozofovo jajce). Hermetični zapis pa pravi: »Takole stari govorijo o jajcu: eni ga imenujejo bakren kamen, armenski kamen, drugi možganski kamen, drugi kamen, ki ni kamen, spet drugi egipčanski kamen, drugi pa podoba sveta.« Jajce zato simbolizira sedež in kraj ter subjekt vseh transmutacij. »Kot žarišče sveta vsebuje v svoji lupini življenjske elemente, tako kot hermetično zaprta posoda vsebuje gnojilo (kompost) dela. Če naj se to gnojilo spremeni, se mora posoda valiti ne glede na obliko. Toploto valjenja daje atanor, alkimistična peč. Iz produktov gnojila (komposta) se mora roditi otrok filozofije, se pravi zlato, se pravi modrost.«

Vir: Niko Kuret, Praznično leto Slovencev in Slovar simbolov
Fotografija: Anne John, Surrogate


Za več informacij o Jungovski psihoterapiji, psihološki astrologiji in delu z umetnostjo pišite na info@mancasvara.si. V času krize covid-19 terapije in svetovanja potekajo preko video klica.

SIMBOLIKA VELIKONOČNEGA JAJCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top