Cenik

Način dela, cena, splošni pogoji

Temelji pogoji psihoanalitične
in svetovalne obravnave

Pogostost srečevanja
Psihoanalitična/svetovalna obravnava se lahko izvede v obliki svetovanja in serijo srečanj ali pa se dogovorimo za dolgotrajnejše delo na sebi s pomočjo jungovske psihoanalize. Dolžina analize je odvisna predvsem od potrebe vsakega posameznika. Delo z analitično psihoterapijo – psihologijo, jungovsko analizo poteka počasi, v začetku procesa zastavimo cilje katerim sledimo in jih po potrebi spreminjamo in prilagajamo. Običajna psihoanalitična/svetovalna ura traja 50 min, po potrebi se lahko dogovorimo tudi za srečanje v trajanju dveh ur (1h30-1h40).

Pogoj za vstop v psihoanalitični/svetovalni proces
Pogoj za vstop v psihoanalitični/svetovalni proces je želja po delu na sebi in redno udeleževanje srečanj. Termine določimo vnaprej in so nepreklicno veljavni. Priporočena dolžina jungovske analize je vsaj 2 leti ali več. Dolžina svetovalnega dela je krajša in po potrebi določena glede na simptom, s katerim klienti pride na terapijo.

Odpoved udeležbe
Priporočljiva in zahtevana je redna udeležba srečanj. V primeru, da na dogovorjeni termin ne morete priti se pričakuje, da se vsaj 48 ur prej dogovorite za nadomestni termin. V primeru izrednih situacij (smrt, izredni življenjski dogodki) se dovoljuje odpoved. Odpoved je potrebno opraviti vsaj 48 ur pred srečanjem. V primeru, da izostanka ne opravičite, se vam zaračuna celotna ura. V primeru, da se ne odzovete na nadomestni termin ste v primeru analitične psihoterapije vseeno dolžni poravnati izostalo uro.

Supervizija
Zaradi statusa specializantke (router) se kot specializantka jungovske analize redno izobražujem na strokovnih srečanjih in skupinskih ter individualnih supervizijah, kjer se s supervizorji posvetujem o obravnavi klienta. V ta namen uporabljam podatke, ki vključujejo zgolj starost in spol klienta.

Zaključek psihoterapevtske obravnave
Zaželeno je, da se po dolgotrajnejši obravnavi (2-5 let) opravi zaključek analitične obravnave v obliki nekaj srečanj, kjer se zaključi analitični proces.

 

CENIK

Individualna jungovska analiza

Individualna obravnava 50 min                                                  50,00 eur

Uvodno srečanje                                                                              29,00 eur

 

Svetovanje

Svetovalna ura (interpretacija simbolnih in
arhetipskih kozmoloških procesov v psihi)                               70,00 eur

 

Analitično delo s simboli in umetnostjo

Individualne delavnice s pomočjo sanj, simbolov in umetnosti. Delamo s pomočjo tehnike aktivne imaginacije in analize simbolov, ki se v procesu pojavijo. Možno je tudi delo s tehniko aktivne imaginacije v povezavi s kozmogramom in delo z vsebinami, ki jih le-ta prinese na površje iz nezavednega.

Cena po dogovoru in po predhodnem razgovoru.

 

Scroll to top