Psihoterapija

Jungovska psihoanaliza je znana tudi kot analitična psihologija in je oblika psihoterapije, ki jo je razvil švicarski psihiater in psihoterapevt Carl Gustav Jung.

Cilj psihoterapije je pomagati klientu do boljšega razumevanja samega sebe, odpravljanje blokad je ponavadi povezano s predelovanjem kompleksov v našem osebnem nezavednem. Posledica terapije je boljši pretok življenjske energije v telesu in večja povezanost s samim seboj. Proces je povezan z Jungovo idejo individuacije in s tem, da postanemo “to, kar v resnici smo”. Individuacija se dogaja celo življenje in se ne konča s prenehanjem terapevtskega dela.

Jungovska psihoanaliza za razreševanje problemov uporablja govorico nezavednega, predvsem sanje in simbole. Sporočila se lahko kažejo tudi v obliki sinhronicitetnih dogodkov, v obliki podob (fotografije, slike, pesmi, zgodbe …) ali z uporabo aktivne imaginacije (posebne tehnike, kjer domišljijo uporabimo v terapevtski namen).

Pomemben del psihoanalitičnega terapevtskega procesa je tudi odnos, ki se vzpostavi med terapevtom in klientom in ki omogoča, da preko pogovora klient razrešuje trenja in blokade v lastni psihi. Zaupanje je osnova in začetek vsakega terapevtskega dela.

Odločitev za analitično psihoterapijo / analizo,
uvodni razgovor

Odločitev za delo z analitično psihoterapijo Carla Gustava Junga, oziroma za Jungovsko analizo je odločitev za popotovanje k sebi in lastnemu sebstvu. Je dolgotrajno, globinsko in kakovostno delo na sebi. Najprej se dogovorimo za uvodni razgovor, kjer določimo način dela in definiramo frekvenco srečanj. Priporočljivo je delati vsaj 1 x na teden ali več.

Delo s sanjami,
simboli, arhetipi

Delo poteka tako, da se nezavednim vsebinam psihe približujemo s tehnikami, kot so: sanje, simboli, arhetipi, sinhronicitetni dogodki v življenju posameznika, aktivno imaginacijo, uporabo mitologije. Preko analize teh vsebin se približujemo razvojnim blokadam, kompleksom in potlačenim vsebinam. Cilj je združiti zavedne in nezavedne dele psihe in vzpostaviti kakovostnejše ravnovesje.

Predvidena dolžina, koliko traja, kako poteka

Analitična psihologija oz. jungovska analiza je globinska terapija, kar pomeni, da je to dolgotrajen proces dela na sebi preko pogovora s terapevtom. Predpostavlja večletno (2-5 let) obiskovanje psihoterapevta z namenom predelave nezavednih vsebin in vzpostavitijo ravnovesja oziroma celosti v lastni biti. S tem, ko dosežemo celost se podamo na pot individuacije, ki je po Jungu vseživljenjski proces, ki se nadaljuje tudi po zaključku terapije.

Arnold Böcklin, Odysseus and Polyphemus, 1896

»Potoval sem mnogo let, tako dolgo, da sem pozabil, da posedujem dušo.
Pripadal sem ljudem in stvarem. Nisem pa pripadal sebi.«

Carl Gustav Jung

O INDIVIDUACIJI

Scroll to top