Jungovska psihoanaliza / psihoterapija

Jungovska psihoterapija / analiza je znana tudi kot analitična psihologija in je oblika psihoterapije, ki jo je razvil švicarski psihiater in psihoterapevt Carl Gustav Jung.

Cilj psihoterapije je pomagati klientu do boljšega razumevanja samega sebe, odpravljanje blokad je ponavadi povezano s predelovanjem kompleksov v našem osebnem nezavednem. Posledica terapije je boljši pretok življenjske energije v telesu in večja povezanost s samim seboj. Proces je povezan z Jungovo idejo individuacije in s tem, da postanemo “to, kar v resnici smo”. Individuacija se dogaja celo življenje in se ne konča s prenehanjem terapevtskega dela. Pomemben del psihoanalitičnega terapevtskega procesa je tudi odnos, ki se vzpostavi med terapevtom in klientom in ki omogoča, da preko pogovora klient razrešuje trenja in blokade v lastni psihi. Zaupanje je osnova in začetek vsakega terapevtskega dela.

Jungovska psihoterapijo delim na dva dela: psihoterapija in analiza. Delo na sebi se ponavadi začne zaradi ponavljajočega simptoma (nespečnost, depresija, strahovi, težave v odnosih, občutki praznine). Psihoterapevtski del je vezan ponavadi na odpravo simptoma, psihoanalitični pa simptom vidi kot poskus psihe, da bi se globinsko preobrazila in prav ta vpogled ponavadi pomeni začetek dlje trajajoče (psiho)analize. Jungovski pristop je eden izmed dokazanih pristopov psihoterapije, ki globinsko, kakovostno in temeljito vpliva na dolgoročne spremembe osebnosti klienta, prav tako pa konstruktivno vpliva na njegovo življenje. Ponavadi gre za večletni proces. Nezavednim vsebinam psihe približujemo s tehnikami, kot so sanje, simboli, arhetipi, aktivna imaginacija, uporaba mitologije, pravljic, umetnosti. Preko analize teh vsebin se približujemo razvojnim blokadam, kompleksom in potlačenim vsebinam nezavednem. Cilj je združiti zavedne in nezavedne dele psihe in tako vzpostaviti kakovostnejše ravnovesje v psihi. S tem, ko dosežemo celost se podamo na pot individuacije, ki je po Jungu vseživljenjski proces, ki se nadaljuje tudi po zaključku terapije in je za vsakega posameznika drugačna izkušnja.

Psihoterapevtsko/psihoanalitično svetovanje izvajam v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Možna je kombinacija dela v živo in online. Poleg uvodnega srečanja priporočam 4 uvodna tedenska srečanja, da ugotovimo ali vam način dela ustreza. Zatem se začne terapija/psihoanaliza, kjer je pomembno redno obiskovanje srečanj, ki jih vnaprej določimo in se le izjemoma spreminjajo.

Arnold Böcklin, Odysseus and Polyphemus, 1896

»Potoval sem mnogo let, tako dolgo, da sem pozabil, da posedujem dušo.
Pripadal sem ljudem in stvarem. Nisem pa pripadal sebi.«

Carl Gustav Jung

O INDIVIDUACIJI

Scroll to top